page_banner

ჰაიდელბერგი იწყებს ახალ ფინანსურ წელს მაღალი შეკვეთის მოცულობით, გაუმჯობესებული მომგებიანობით

პერსპექტივა FY 2021/22: გაზრდილი გაყიდვები მინიმუმ €2 მილიარდი, გაუმჯობესებული EBITDA მარჟა 6%-დან 7%-მდე და ოდნავ დადებითი წმინდა შედეგი გადასახადების შემდეგ.

news 1

Heidelberger Druckmaschinen AG-მა დადებითად დაიწყო 2021/22 ფინანსური წელი (2021 წლის 1 აპრილი 2022 წლის 31 მარტამდე). პრაქტიკულად ყველა რეგიონში ბაზრის ფართო აღდგენის და ჯგუფის ტრანსფორმაციის სტრატეგიის მზარდი წარმატებების წყალობით, კომპანიამ შეძლო გაყიდვების და საოპერაციო მომგებიანობის დაპირებული გაუმჯობესება პირველ კვარტალში.

თითქმის ყველა სექტორში ბაზრის ფართო აღდგენის გამო, ჰაიდელბერგმა დააფიქსირა დაახლოებით 441 მილიონი ევროს გაყიდვები 2021/22 FY-ის პირველ კვარტალში, რაც ბევრად უკეთესი იყო, ვიდრე წინა წლის ექვივალენტურ პერიოდში (330 მილიონი ევრო).

მაღალმა ნდობამ და, შესაბამისად, ინვესტიციისთვის უფრო მზაობამ განაპირობა შემომავალი შეკვეთების მატება თითქმის 90%-ით (წინა წლის ექვივალენტურ პერიოდთან შედარებით), 346 მილიონი ევროდან 652 მილიონ ევრომდე. ამან გაზარდა შეკვეთები 840 მილიონ ევრომდე, რაც ქმნის კარგ საფუძველს მთელი წლის მიზნების მისაღწევად.

ამრიგად, აშკარად შემცირებული გაყიდვების მიუხედავად, განსახილველი პერიოდის მაჩვენებელმა გადააჭარბა 2019/20 წლებში დაფიქსირებულ კრიზისამდე დონეს (11 მილიონი ევრო).

„როგორც 2021/22 ფინანსური წლის ჩვენი წამახალისებელი საწყისი კვარტალი აჩვენა, ჰაიდელბერგი ნამდვილად ახორციელებს. გლობალური ეკონომიკის აღდგენით და საოპერაციო მომგებიანობის შესამჩნევი გაუმჯობესებით, ჩვენ ასევე ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი მთლიანი წლისთვის გამოცხადებული მიზნების შესრულებასთან დაკავშირებით“, - თქვა ჰაიდელბერგის აღმასრულებელმა დირექტორმა რაინერ ჰუნდსდორფერმა.

მთლიანობაში 2020/21 ფინანსურ წელთან მიმართებაში ნდობა გამყარებულია ბაზრის ფართო აღდგენით, რამაც, ჩინეთში წარმატებული სავაჭრო გამოფენის შეკვეთებთან ერთად, განაპირობა 652 მილიონი ევროს შემომავალი შეკვეთები - 89%-იანი ზრდა ექვივალენტთან შედარებით. წინა წლის მეოთხედი.

მოთხოვნის შესამჩნევი ზრდის გათვალისწინებით - განსაკუთრებით ახალ პროდუქტებზე, როგორიცაა Speedmaster CX 104 უნივერსალური პრესა - ჰაიდელბერგი დარწმუნებულია, რომ მას შეუძლია გააგრძელოს კომპანიის ლიდერის პოზიცია ჩინეთში, მსოფლიოში ნომერ პირველ მზარდ ბაზარზე.

მყარი ეკონომიკური განვითარების საფუძველზე, ჰაიდელბერგი ელის, რომ მომგებიანი ზრდის ტენდენცია გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც. ეს გამოწვეულია კომპანიის მიერ გადაჯგუფების ზომების განხორციელებით, მის მომგებიან ძირითად ბიზნესზე ფოკუსირებით და ზრდის სფეროების გაფართოებით. მთლიანობაში 2021/22 ფინანსური წლის განმავლობაში მოსალოდნელია დაახლოებით 140 მილიონი ევროს დაზოგვა. მთლიანი დანაზოგი, რომელიც აღემატება 170 მილიონ ევროს, მაშინ, სავარაუდოდ, სრულად ამოქმედდება 2022/23 FY-ში, ჯგუფის საოპერაციო წყვეტის წერტილის ხანგრძლივ შემცირებასთან ერთად, რომელიც იზომება EBIT-ის მიხედვით, დაახლოებით 1.9 მილიარდ ევრომდე.

„უზარმაზარი ძალისხმევა, რომელიც ჩვენ გადავდგით კომპანიის გარდაქმნისთვის, ახლა ნაყოფი გამოაქვს. ჩვენი საოპერაციო შედეგის მოსალოდნელი გაუმჯობესების, მნიშვნელოვანი თავისუფალი ფულადი სახსრების პოტენციალისა და ვალის ისტორიულად დაბალი დონის წყალობით, ჩვენ ძალიან დარწმუნებული ვართ ფინანსური თვალსაზრისითაც, რომ შეგვიძლია გავაცნობიეროთ ჩვენი უზარმაზარი შესაძლებლობები მომავლისთვის. მრავალი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ჰაიდელბერგი უკანასკნელად იყო ამ სიტუაციაში“, - დასძინა ფინანსურმა ფინანსურმა ფინანსურმა საკითხმა მარკუს ა. ვასენბერგმა.

განსახილველ პერიოდში, წმინდა საბრუნავი კაპიტალის აშკარა გაუმჯობესებამ და სახსრების შემოდინებამ ათეულობით მილიონი ევროს შუა რიცხვებში ვისლოხში მიწის ნაკვეთის გაყიდვიდან გამოიწვია ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, -63 ევროდან. მილიონი ევროდან 29 მილიონ ევრომდე. კომპანიამ მოახერხა თავისი წმინდა ფინანსური დავალიანების შემცირება 2021 წლის ივნისის ბოლოს ისტორიულად დაბალ 41 მილიონ ევრომდე (წინა წელი: 122 მილიონი ევრო). ბერკეტი (წმინდა ფინანსური დავალიანება EBITDA-ს თანაფარდობა) იყო 1.7.

პირველ კვარტალში შეკვეთების აშკარად პოზიტიური განვითარებისა და საოპერაციო შედეგების წამახალისებელი ტენდენციების გათვალისწინებით - და მიუხედავად COVID-19 პანდემიის შესახებ მუდმივი გაურკვევლობისა - ჰაიდელბერგი 2021/22 ფინანსური წლის მიზნებზე დგას. კომპანია ელოდება გაყიდვების ზრდას მინიმუმ 2 მილიარდ ევრომდე (წინა წელი: 1,913 მილიონი ევრო). მიმდინარე პროექტებზე დაყრდნობით, რომლებიც ფოკუსირებულია მის მომგებიან ძირითად ბიზნესზე, ჰაიდელბერგი ასევე ელის შემდგომ შემოსავალს აქტივების მენეჯმენტიდან 2021/22 ფინანსურ წელს.

იმის გამო, რომ დაგეგმილი ტრანზაქციებიდან გასხვისებიდან მიღებული მოგების დონე და დრო ჯერ კიდევ არ არის შეფასებული საკმარისად დარწმუნებით, EBITDA მარჟა 6%-დან 7%-მდეა მოსალოდნელი, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე მეტია (წინა წელი: დაახლოებით 5 %, რესტრუქტურიზაციის შედეგების ჩათვლით).


გამოქვეყნების დრო: აგვისტო-17-2021